ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rs.959 INR
1 سال
Rs.959 INR
1 سال
Rs.983 INR
1 سال
.in
Rs.659 INR
1 سال
Rs.659 INR
1 سال
Rs.659 INR
1 سال
.co.in
Rs.539 INR
1 سال
Rs.539 INR
1 سال
Rs.539 INR
1 سال
.accountant
Rs.2,184 INR
1 سال
Rs.1,122 INR
1 سال
Rs.1,452 INR
1 سال
.army
Rs.2,526 INR
1 سال
Rs.2,526 INR
1 سال
Rs.2,526 INR
1 سال
.asia
Rs.1,200 INR
1 سال
Rs.1,200 INR
1 سال
Rs.1,200 INR
1 سال
.band
Rs.1,872 INR
1 سال
Rs.1,872 INR
1 سال
Rs.1,872 INR
1 سال
.best
Rs.1,776 INR
1 سال
Rs.1,776 INR
1 سال
Rs.1,776 INR
1 سال
.biz
Rs.1,596 INR
1 سال
Rs.1,596 INR
1 سال
Rs.1,596 INR
1 سال
.black
Rs.5,238 INR
1 سال
Rs.5,238 INR
1 سال
Rs.5,238 INR
1 سال
.cafe
Rs.1,730 INR
1 سال
N/A
N/A
.eu
Rs.654 INR
1 سال
Rs.654 INR
1 سال
Rs.654 INR
1 سال
.casino
Rs.12,000 INR
1 سال
Rs.12,000 INR
1 سال
Rs.12,000 INR
1 سال
.co
Rs.2,340 INR
1 سال
Rs.2,340 INR
1 سال
Rs.2,340 INR
1 سال
.college
Rs.6,000 INR
1 سال
Rs.6,000 INR
1 سال
Rs.6,000 INR
1 سال
.com.co
Rs.1,218 INR
1 سال
Rs.1,218 INR
1 سال
Rs.1,218 INR
1 سال
.coupons
Rs.4,800 INR
1 سال
Rs.4,800 INR
1 سال
Rs.4,800 INR
1 سال
.design
Rs.3,960 INR
1 سال
Rs.3,960 INR
1 سال
Rs.3,960 INR
1 سال
.dog
Rs.4,116 INR
1 سال
Rs.4,116 INR
1 سال
Rs.4,116 INR
1 سال
.download
Rs.2,184 INR
1 سال
Rs.558 INR
1 سال
Rs.516 INR
1 سال
.express
Rs.1,730 INR
1 سال
N/A
N/A
.fashion
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,400 INR
1 سال
.firm.in
Rs.539 INR
1 سال
Rs.539 INR
1 سال
Rs.539 INR
1 سال
.fit
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,400 INR
1 سال
.flowers
Rs.12,000 INR
1 سال
Rs.12,000 INR
1 سال
Rs.12,000 INR
1 سال
.fyi
Rs.1,356 INR
1 سال
N/A
N/A
.garden
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,400 INR
1 سال
.gen.in
Rs.539 INR
1 سال
Rs.539 INR
1 سال
Rs.539 INR
1 سال
.gives
Rs.2,526 INR
1 سال
Rs.2,526 INR
1 سال
Rs.2,526 INR
1 سال
.gold
Rs.7,800 INR
1 سال
Rs.7,800 INR
1 سال
Rs.7,800 INR
1 سال
.hockey
Rs.2,810 INR
1 سال
N/A
N/A
.hosting
Rs.36,000 INR
1 سال
Rs.36,000 INR
1 سال
Rs.36,000 INR
1 سال
.in.net
Rs.720 INR
1 سال
Rs.720 INR
1 سال
Rs.720 INR
1 سال
.ind.in
Rs.539 INR
1 سال
Rs.539 INR
1 سال
Rs.539 INR
1 سال
.info
Rs.1,871 INR
1 سال
Rs.1,871 INR
1 سال
Rs.1,871 INR
1 سال
.jewelry
Rs.2,810 INR
1 سال
N/A
N/A
.loan
Rs.2,184 INR
1 سال
Rs.558 INR
1 سال
Rs.516 INR
1 سال
.lol
Rs.2,340 INR
1 سال
Rs.2,340 INR
1 سال
Rs.2,340 INR
1 سال
.love
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,400 INR
1 سال
.mba
Rs.2,038 INR
1 سال
N/A
N/A
.nagoya
Rs.1,020 INR
1 سال
Rs.1,020 INR
1 سال
Rs.1,020 INR
1 سال
.name
Rs.834 INR
1 سال
Rs.834 INR
1 سال
Rs.834 INR
1 سال
.navy
Rs.2,526 INR
1 سال
Rs.2,526 INR
1 سال
Rs.2,526 INR
1 سال
.net
Rs.1,224 INR
1 سال
Rs.1,224 INR
1 سال
Rs.1,224 INR
1 سال
.net.co
Rs.1,218 INR
1 سال
Rs.1,218 INR
1 سال
Rs.1,218 INR
1 سال
.net.in
Rs.539 INR
1 سال
Rs.539 INR
1 سال
Rs.539 INR
1 سال
.ngo
Rs.3,600 INR
1 سال
Rs.3,600 INR
1 سال
Rs.3,600 INR
1 سال
.nom.co
Rs.1,218 INR
1 سال
Rs.1,218 INR
1 سال
Rs.1,218 INR
1 سال
.ong
Rs.3,600 INR
1 سال
Rs.3,600 INR
1 سال
Rs.3,600 INR
1 سال
.org
Rs.1,254 INR
1 سال
Rs.1,254 INR
1 سال
Rs.1,254 INR
1 سال
.org.in
Rs.539 INR
1 سال
Rs.539 INR
1 سال
Rs.539 INR
1 سال
.poker
Rs.5,148 INR
1 سال
Rs.5,148 INR
1 سال
Rs.5,148 INR
1 سال
.racing
Rs.2,184 INR
1 سال
Rs.558 INR
1 سال
Rs.840 INR
1 سال
.republican
Rs.2,526 INR
1 سال
Rs.2,526 INR
1 سال
Rs.2,526 INR
1 سال
.run
Rs.1,150 INR
1 سال
N/A
N/A
.sale
Rs.2,526 INR
1 سال
Rs.2,526 INR
1 سال
Rs.2,526 INR
1 سال
.show
Rs.1,730 INR
1 سال
N/A
N/A
.soccer
Rs.1,150 INR
1 سال
N/A
N/A
.soy
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,400 INR
1 سال
.taxi
Rs.2,810 INR
1 سال
N/A
N/A
.team
Rs.1,730 INR
1 سال
N/A
N/A
.theater
Rs.2,810 INR
1 سال
N/A
N/A
.tv
Rs.3,120 INR
1 سال
Rs.3,120 INR
1 سال
Rs.3,120 INR
1 سال
.us
Rs.780 INR
1 سال
Rs.780 INR
1 سال
Rs.780 INR
1 سال
.vet
Rs.2,526 INR
1 سال
Rs.2,526 INR
1 سال
Rs.2,526 INR
1 سال
.video
Rs.2,183 INR
1 سال
Rs.2,183 INR
1 سال
Rs.2,183 INR
1 سال
.vote
Rs.6,000 INR
1 سال
Rs.6,000 INR
1 سال
Rs.6,000 INR
1 سال
.voto
Rs.6,000 INR
1 سال
Rs.6,000 INR
1 سال
Rs.6,000 INR
1 سال
.website
Rs.1,800 INR
1 سال
Rs.1,800 INR
1 سال
Rs.1,439 INR
1 سال
.wedding
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,400 INR
1 سال
.win
Rs.2,184 INR
1 سال
Rs.558 INR
1 سال
Rs.516 INR
1 سال
.br.com
Rs.3,960 INR
1 سال
Rs.3,960 INR
1 سال
Rs.3,960 INR
1 سال
.cymru
Rs.1,404 INR
1 سال
Rs.1,404 INR
1 سال
Rs.1,404 INR
1 سال
.date
Rs.2,184 INR
1 سال
Rs.558 INR
1 سال
Rs.516 INR
1 سال
.dummy_tld_3
N/A
N/A
N/A
.faith
Rs.2,184 INR
1 سال
Rs.558 INR
1 سال
Rs.840 INR
1 سال
.game
Rs.36,000 INR
1 سال
Rs.36,000 INR
1 سال
Rs.36,000 INR
1 سال
.gb.net
Rs.1,026 INR
1 سال
Rs.1,026 INR
1 سال
Rs.1,026 INR
1 سال
.irish
Rs.1,308 INR
1 سال
Rs.1,308 INR
1 سال
Rs.1,308 INR
1 سال
.kiwi
Rs.2,898 INR
1 سال
Rs.2,898 INR
1 سال
Rs.2,898 INR
1 سال
.lgbt
Rs.3,978 INR
1 سال
Rs.3,978 INR
1 سال
Rs.3,978 INR
1 سال
.live
Rs.2,183 INR
1 سال
Rs.2,183 INR
1 سال
Rs.2,183 INR
1 سال
.markets
Rs.4,680 INR
1 سال
Rs.4,680 INR
1 سال
Rs.4,680 INR
1 سال
.men
Rs.2,184 INR
1 سال
Rs.558 INR
1 سال
Rs.516 INR
1 سال
.news
Rs.2,183 INR
1 سال
Rs.2,183 INR
1 سال
Rs.2,183 INR
1 سال
.nz
Rs.1,218 INR
1 سال
N/A
Rs.1,218 INR
1 سال
.one
Rs.840 INR
1 سال
Rs.840 INR
1 سال
Rs.840 INR
1 سال
.online
Rs.2,940 INR
1 سال
Rs.2,940 INR
1 سال
Rs.2,039 INR
1 سال
.rehab
Rs.2,526 INR
1 سال
Rs.2,526 INR
1 سال
Rs.2,526 INR
1 سال
.rent
Rs.6,000 INR
1 سال
Rs.6,000 INR
1 سال
Rs.6,000 INR
1 سال
.review
Rs.2,184 INR
1 سال
Rs.558 INR
1 سال
Rs.840 INR
1 سال
.studio
Rs.2,183 INR
1 سال
Rs.2,183 INR
1 سال
Rs.2,183 INR
1 سال
.top
Rs.750 INR
1 سال
Rs.750 INR
1 سال
Rs.750 INR
1 سال
.uk.com
Rs.2,898 INR
1 سال
Rs.2,898 INR
1 سال
Rs.2,898 INR
1 سال
.us.com
Rs.1,776 INR
1 سال
Rs.1,776 INR
1 سال
Rs.1,776 INR
1 سال
.wales
Rs.1,404 INR
1 سال
Rs.1,404 INR
1 سال
Rs.1,404 INR
1 سال
.yoga
Rs.2,340 INR
1 سال
Rs.2,340 INR
1 سال
Rs.2,340 INR
1 سال
.airforce
Rs.2,619 INR
1 سال
Rs.2,619 INR
1 سال
Rs.2,619 INR
1 سال
.amsterdam
Rs.3,366 INR
1 سال
Rs.3,366 INR
1 سال
Rs.3,366 INR
1 سال
.archi
Rs.6,408 INR
1 سال
Rs.6,408 INR
1 سال
Rs.6,408 INR
1 سال
.bio
Rs.6,036 INR
1 سال
Rs.6,036 INR
1 سال
Rs.6,036 INR
1 سال
.gb.com
Rs.5,957 INR
1 سال
Rs.3,616 INR
1 سال
Rs.3,616 INR
1 سال
.kr.com
Rs.3,026 INR
1 سال
Rs.2,151 INR
1 سال
Rs.2,151 INR
1 سال
.physio
Rs.7,200 INR
1 سال
Rs.7,200 INR
1 سال
Rs.7,200 INR
1 سال
.rip
Rs.1,590 INR
1 سال
Rs.1,590 INR
1 سال
Rs.1,590 INR
1 سال
.ski
Rs.4,212 INR
1 سال
Rs.4,212 INR
1 سال
Rs.4,212 INR
1 سال
.uy.com
Rs.3,857 INR
1 سال
Rs.3,857 INR
1 سال
Rs.3,857 INR
1 سال
.za.com
Rs.3,840 INR
1 سال
Rs.3,840 INR
1 سال
Rs.3,840 INR
1 سال
.cloud
Rs.1,776 INR
1 سال
Rs.936 INR
1 سال
Rs.1,776 INR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains